حسین وحیدی

مرگ نقاب

چهارشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۲:۱۷ ق.ظ

مرگ نقاب 

در چشمانش

     تصویر معنایی سخت سترگ ...

در لحظه ای ساکن و مبهوت ،غرق در روشنایی

... آینه ، در تکاپوی این تکرار

                              در هم می شکند ... 

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۴/۰۲/۲۳
حسین وحیدی